ตอบ

นาฬิกาหรือสายรัดข้อมือ เช่น Fitbit, Garmin, Mio, Polar และอื่นๆ เมื่อทำการซิงค์เสร็จแล้ว พบว่ามี Calories ขึ้นอยู่หลักร้อยหรือหลักพัน เนื่องจากการนับ Calories จะเริ่ม Reset และนับใหม่ๆ ทุกๆเที่ยงคืน 

สมมุติว่าเราทำการเปิดใช้อุปกรณ์ใหม่และเชื่อมต่อ Application ช่วงบ่ายโมง ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆก็ตาม Calories จะถูกคำนวนเปรียบเสมือนว่าเรานอนอยู่เฉยๆ ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงช่วงที่เราเชื่อมต่อ (บ่ายโมง) อย่างที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่า Calories จะเผาผลาญตลอดเวลาขณะที่เราหายใจ 

กรณีนี้เหมือนกับการที่เราไม่ได้ใส่ หรือวางอุปกรณ์ไว้เฉยๆ ค่า Calories ก็จะถูกคำนวนเสมือนว่าเราใส่นอนอยู่เฉยๆ เช่นกัน