การเปิด Flight mode หมายถึงการปิด Bluetooth ปิดการเชื่อมต่อระหว่าง Polar Loop เข้ากับอุปกรณ์อื่นๆภายนอก ดั่งนั้น สายรัดข้อมือ Polar Loop จะไม่สามารถ Sync และไม่สามารถติดต่อกับสายรัดหน้าอก Polar H7 ได้เช่นกัน แต่ตัว Polar Loop ยังคงติดตามความแอคทีฟ นับก้าว คำนวนแคลอรี่ได้เป็นปกติ

วิธีการเปิด Flight mode

  1. กดปุ่มที่ตัว Polar loop จนหน้าจอ TIME ขึ้น จากนั้นกดปุ่มอีกครั้งค้างไว้ 8 วินาที ในตอนแรกหน้าจอจะขึ้น ACTV รออีกสักพักหน้าจอจะขึ้นจุดเล็กๆ โหลดการเปิด Flight mode
  2. กดปุ่มค้างไว้จนหน้าจอขึ้นว่า FLIGHT MODE ACTIVATED 

วิธีการปิด Flight mode

  1. กดปุ่มค้างไว้ 2-3 วินาที จนหน้าจอขึ้นว่า OFF. FLIGHT MODE DEACTIVATED