การรับประกันสินค้า Polar

การรับประกันสินค้า Polar ที่ครอบคลุม

สั่งซื้อจากเว็บไซต์หรือร้านค้าในเครือ บริษัท ทีเอสเอ็ม กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีข้อมูลการรับประกันและรหัส Serial สินค้าที่ตรงกันเท่านั้น

รายละเอียด

  • รับประกันอุปกรณ์หลัก 2 ปี และ รับประกันอุปกรณ์เสริม 6 เดือน 
  • ทางบริษัททำการแก้ไขสินค้าให้อยู่ในสภาพปกติ หากไม่สามารถแก้ไขได้ ทางบริษัทจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
  • การรับประกันสินค้าทุกชนิด ฟรีค่าแรงและค่าดำเนินการทุกขั้นตอน
  • การรับประกันสินค้าแบบไม่มีค่าใข้จ่าย ต้องไม่ได้เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธีของผู้ใช้งาน
  • ติดต่อการรับประกัน Polar ได้ที่ polar@tsmgroup.co.th

การรับประกันสินค้า Polar ที่ไม่ครอบคลุม

สินค้าที่ไม่ได้สั่งซื้อจากเว็บไซต์หรือร้านค้าในเครือ บริษัท ทีเอสเอ็ม กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด หรือมีข้อมูลการรับประกันและรหัส Serial สินค้าที่ไม่ตรงกับข้อมูลบริษัท

รายละเอียด

  • หากมีใบเสร็จหรือหลักฐานการสั่งซื้อ สามารถส่งให้ทางบริษัทดำเนินการเคลมประกันให้ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 500บาท ขึ้นไป
  • สินค้าที่ไม่มีใบเสร็จหรือหลักฐานการสั่งซื้อ บริษัทไม่รับแก้ไขหรือเคลมประกันให้ทุกกรณี 
  • ติดต่อการรับประกัน Polar ได้ที่ polar@tsmgroup.co.th

*สินค้าที่ทำการสั่งซื้อจากทางบริษัท ได้ถูกบันทึกรหัส Serial ไว้ทุกรายการ  เพื่อลงทะเบียนข้อมูลการรับประกันอัตโนมัติ ก่อนทำการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัท