ตอบ - ไม่ผิดปกติ

เนื่องจากนาฬิกาและสายรัดข้อมือทุกรุ่นใช้ Accelerometer sensor หรือเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหว โดยใช้การขยับของข้อมือเป็นสมมุติฐานว่าเรากำลังเดินอยู่ ทำให้การขยับข้อมือในบางครั้งที่มีลักษณะคล้ายกับการขยับข้อมือระหว่างก้าวเดิน ตัวเซ็นเซอร์อาจมีการเข้าใจและนับให้เป็นการก้าวเดิน

ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของเซ็นเซอร์นั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั้งนี้ถ้าเป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถือ ความคลาดเคลื่อนจะอยู่ในระดับต่ำ ใช้อ้างอิงเป็นสถิติได้

(ตารางแสดงจำนวนก้าวของแต่ละยี่ห้อ)